Een borstverkleining voor natuurlijke en mooie borsten

Een borsthypertrofie is meestal familiaal of hormonaal. Het brengt niet alleen een esthetische, maar ook een fysische en psychische handicap met zich mee: schouderpijn, rugpijn, kledingsproblemen, sporthinder, sociale hinder. Een borstverkleining kan hier de oplossing zijn. Te grote borsten gaan altijd gepaard met een vorm van huidverslapping. Bijgevolg zal bij de behandeling van een borstverkleining zowel het teveel aan borstklier als teveel aan huid dienen te worden gereduceerd. Dit gaat uiteraard gepaard met enkele restlittekens.Voor al uw vragen kan u terecht bij plastisch chirurg Van Canneyt!

Contacteer ons voor meer informatie over deze behandeling

Behandeling van uw borstverkleining:

Een borstverkleining wordt uitgevoerd onder algemene narcose en duurt ongeveer 3u. Deze borstcorrectie uit de plastische heelkunde vereist een opname in het ziekenhuis van 2 à 3 dagen. Hierbij wordt de overtollige huid, alsook de overtollige borstklier weggenomen, en wordt de borst geremodelleerd tot een optimale vorm. Uiteraard houdt men na deze ingreep van een borstverkleining littekens over. Plastische chirurgie kan echter ook littekens verwijderen. Bij een matige borsthypertrofie houdt men een circulair litteken over rondom het tepelhof, en een vertikaal litteken onder de tepel. Bij zwaardere borsthypertrofies krijgt men een litteken in de vorm van een anker waarbij het horizontale deel thv de borstplooi zo klein mogelijk wordt gehouden. Op het einde van de ingreep wordt een drain aangebracht, welke doorgaans 2 dagen ter plaatse wordt gehouden. De wonden worden gesloten met een speciale huidlijm, welke na verloop van een 10-tal dagen spontaan verdwijnt. Dankzij deze huidlijm kunt u na 2 dagen reeds douchen. Op het einde van de ingreep wordt ook onmiddellijk een aangepaste sport BH aangebracht, welke u gedurende 4 weken dag en nacht dient te dragen. U doet de BH alleen uit om u en/of de BH te wassen.

Wat is er mogelijk na een borstverkleining?

Met de door ons toegepaste techniek uit de plastic surgery kunt u na uw borstverkleining nog steeds borstvoeding geven. Wij raden aan gedurende de eerste maand na de operatie geen sport uit te oefenen en geen zware gewichten te heffen.

Patiënten die in België verzekerd zijn kunnen recht hebben op een gedeeltelijke terugbetaling van de behandeling. Hiervoor wordt bij de eerste raadpleging een speciaal formulier meegegeven voor de medisch adviseur van het ziekenfonds, die beslist over het al dan niet toekennen van een goedkeuring voor terugbetaling van de borstverkleining.

Contacteer ons voor meer informatie over deze behandeling