Archive

Algemeen

Wat is het verschil tussen plastische chirurgie en esthetische chirurgie?
Plastische chirurgie is een algemene term, en kan gaan over zowel reconstructieve als esthetische chirurgie. Reconstructieve chirurgie betreft alle chirurgie waarbij er een financiële tussenkomst is van de mutualiteit omwille van medische redenen. Esthetische chirurgie gaat over schoonheidsingrepen en wordt niet terugbetaald door de mutualiteit. Meer weten over het verschil tussen plastische chirurgie en esthetische chirurgie?
Ik heb koorts na mijn operatie. Wat nu?
Als u op de dag van uw operatie koorts krijgt, is het belangrijk om onmiddellijk uw behandelend chirurg in te lichten. Hij/zij zal u uitnodigen voor een consultatie of u doorverwijzen naar uw huisarts voor een aangepaste behandeling. Meer weten? Neem gerust contact op.
Moet ik nuchter zijn voor een operatie?
Voor een operatie onder plaatselijke verdoving hoeft u niet nuchter te zijn. Voor een ingreep onder sedatie of algemene narcose moet u wel nuchter zijn. Dat wil zeggen dat u gedurende zes uur voor de ingreep niets mag eten of drinken. Meer weten? Neem gerust contact op.
Mag ik zelf met de auto rijden na een ingreep?
Na een ingreep onder plaatselijke verdoving mag u gerust zelf met de auto rijden, zolang u maar op een normale manier achter het stuur kunt plaatsnemen. Als u een ingreep bent ondergaan onder sedatie of onder algemene verdoving, dan adviseren wij u om iemand anders te laten rijden. Meer weten? Neem gerust contact op.
Moet ik stoppen met roken als ik een ingreep wil laten uitvoeren?
Wij raden u inderdaad ten stelligste aan om te stoppen met roken gedurende 2 weken vóór en 2 weken na de ingreep. Nicotine veroorzaakt namelijk een spasme van de kleine bloedvaten. Dat vermindert de bloedtoevoer naar de wonden en kan de heling zo vertragen. Meer weten? Neem gerust contact op.
Wanneer kan ik terug aan het werk na mijn operatie?
Wanneer u terug kunt beginnen werken na een operatie hangt enerzijds af van het type ingreep dat u onderging en anderzijds van het soort werk dat u uitoefent. Meer weten? Neem gerust contact op.
Mag ik een douche nemen na mijn operatie?
In principe worden alle operatiewonden aan de binnenkant gesloten met resorbeerbare hechtingen en aan de buitenkant met lijm. Dat betekent dat u, normaal gezien, daags na de operatie al kunt douchen. Neem bij twijfel gerust contact met ons op.
Wat moet ik allemaal meebrengen de dag van de ingreep?
U hoeft geen bijzonderheden mee te brengen op de dag van de ingreep. Wel dient u zich nuchter aan te melden als u een operatie onder narcose zult ondergaan. Dat betekent dat u gedurende zes uur voor de operatie niet mag eten of drinken. Neem bij twijfel gerust contact op.
Wat als er complicaties optreden na mijn behandeling?
Bij het verlaten van de kliniek, ontvangt u van ons het gsm-nummer van uw behandelende geneesheer. U kunt hem of haar 24 uur op 24 bereiken in geval van problemen.
Vanaf welke leeftijd kom ik in aanmerking voor plastische chirurgie?
Voor reconstructieve ingrepen bestaat er in principe geen minimumleeftijd. Voor esthetische chirurgie bedraagt de minimumleeftijd 18 jaar. Voor patiënten die minderjarig zijn, is er voorafgaandelijk schriftelijke toestemming nodig van beide ouders. Neem bij twijfel gerust contact op.