Dermatochirurgie

Dermatochirurgie en esthetische chirurgie

KWAADAARDIGE HUIDKANKER: OORZAKEN

Het immuunsysteem van de huid wordt verzwakt door sterk zonlicht. Huidcellen en hun genetisch materiaal worden hierdoor beschadigd. Indien deze cellen zich ongehinderd verder blijven delen, kunnen deze muteren en jaren later huidkanker worden.

Het risico huidkanker te ontwikkelen is vaak erfelijk, omdat de genen een belangrijke rol spelen in huidkanker. Iedereen met iemand in de familie met huidkanker (melanoom), en die en een hoog risico huidtype (bleke huid die gemakkelijk verbrandt) heeft zou zich jaarlijks moeten laten nakijken.

Dermatochirurgie

SOORTEN HUIDKANKER

Er zijn verschillende types en categorieën van huidkanker. De meest gevaarlijke is het maligne melanoom. Non-melanoma huidkanker is minder gevaarlijk, maar komt veel vaker voor.

MALIGNE MELANOOM

Melanoom is de meest kwaadaardige vorm van huidkanker. Het kan overal op de huid voorkomen en in een reeds bestaande pigmentvlek in 30-50% van de gevallen. Bij de man komt het melanoom het meest voor op de romp, en bij de vrouw op de benen en romp. Het maligne melanoom ontwikkelt zicht vanuit de pigmentvormende cellen van de huid (die onze huid een bepaalde kleur geven).

HOE ZIET EEN MELANOOM ER UIT?

De A-B-C-D-E regel:

Met het blote oog is een melanoom vaak niet te onderscheiden van een pigment- of moedervlek. De A-B-C-D-E regel is nuttig bij het stellen van een vroege diagnose. Indien een pigmentplek asymmetrisch (A) is, een onregelmatige boord/rand (B) heeft, er kleurveranderingen zijn (C van colour), een diameter (D) groter dan 5 mm heeft, of er een evolutie (E) is zoals bijvoorbeeld een verandering van vorm, kleur, afmeting, dikte, oppervlak. Jeuk of bloeden kunnen eveneens tekens zijn van kwaadaardigheid.

NON-MELANOMA HUIDKANKER

De non-melanoma huidkankers zijn niet zo gevaarlijk, doch komen 10 keer vaker voor als het maligne melanoom. De aan de zon blootgestelde delen van de huid zijn het meest aangetast: Gelaat, oren, handruggen, onderarmen, en bij de kale man op zijn hoofdhuid.

NON-MELANOMA HUIDKANKERS WORDEN VERDEELD IN TWEE VERSCHILLENDE TYPES

1. Basocellulair carcinoma

Een basocellulair carcinoma is de minst kwaadaardige vorm van huidkanker die ontstaat in de diepe laag van de opperhuid/epidermis en vaak gedurende enkele jaren groeit zonder last te geven. Als deze tumor niet behandeld wordt, groeit deze dieper en kan de onderliggende structuur vernietigen. In het algemeen zaait deze kanker niet uit.

Meer dan 90% van de basocellulaire carcinomen komen voor in het gelaat, voornamelijk op de neus, de binnenste ooghoeken en ter hoogte van de slapen. Af en toe komen ze ook voor op de romp.

Uiterlijke kenmerken:

  1. Typisch parelmoer aspect (glanzende tumor)
  2. Kleine bloedvaatjes zichtbaar op het oppervlak van de tumor
  3. Een opgeworpen rand
  4. Een inzinking in het midden van de tumor

2. Spinocellulair carcinoma

Spinocellulair carcinoma of plaveiselcel carcinoom is eveneens een kwaadaardige vorm van huidkanker die kan uitzaaien. Een spinocellulair carcinoma lijkt op een basocellulair carcinoma, toch is het oppervlak vaak meer verheven en bedekt met een korst. Dit type tumor wordt vaak voor een wrat aangezien.

BEHANDELING VAN HUIDKANKER

In de meeste gevallen van huidkanker zal geprobeerd worden om het kwaadaardig letsel onder plaatselijke verdoving te verwijderen. Afhankelijk van het onderzoekresultaat van het laboratorium zal worden bepaald of een bredere resectie (opnieuw wegsnijden van mogelijke resterende huidkankercellen of het wegsnijden met een grotere marge) wel of niet zal plaatsvinden.

Bij agressievere kankervormen zullen aanvullende chirurgische, medicamenteuze, radiotherapeutische of andere therapievormen besproken worden.