Gynaecomastie

GYNAECOMASTIE

Gynaecomastie staat voor “borstontwikkeling bij mannen” of “mannenborsten”. Dit kan voorkomen ter hoogte van één of beide borsten. Een hormonaal onevenwicht ligt vaak aan de oorsprong van deze aandoening. Gynaecomastie is in de meeste gevallen goedaardig, doch kan op termijn aanleiding geven tot een maligne ontaarding. Bovendien heeft de aandoening meestal een belangrijke psychische impact op de mannen met uitgesproken complexen als gevolg.

Gynaecomastie

GYNAECOMASTIE: HEELKUNDIGE BEHANDELING

  1. Zuivere gynaecomastie = hypertrofie van de borstklier. Hierbij is de zogenaamde “operatie van Webster” aangewezen. Via een kleine insnede op de onderrand van het tepelhof wordt de borstklier volledig verwijderd. De wonde wordt gesloten met huidlijm. De borstkas wordt ingepakt met een spannend verband gedurende 1 week, teneinde inwendige bloedingen te voorkomen.
  2. Pseudogynaecomastie = hypertrofie van het vetweefsel. Hierbij is een liposculptuur aangewezen. Via een heel kleine insnede op de rand van het tepelhof wordt een vloeistof (oplossing van KLEIN) ingespoten om de vetcellen los te maken. Daarna wordt het overtollige vet weggezogen. De wonde wordt gesloten met huidlijm en de borstkas wordt ingepakt met een spannend verband gedurende 1 week.
  3. Gemengde vormen = hypertrofie van borstklier en van vetweefsel. In die gevallen wordt de borstklier verwijderd en wordt tegelijkertijd langs dezelfde toegangsweg een liposculptuur uitgevoerd. Ook hier wordt de wonde met lijm gesloten en wordt postoperatief een compressief verband aangebracht gedurende 1 week.

GYNAECOMASTIE: OPNAME IN DE KLINIEK

Alle ingrepen worden in onze kliniek door plastisch chirurg Van Canneyt onder sedatie uitgevoerd. Dit wil zeggen dat u de ganse gynaecomastie ingreep slaapt (zoals bij een volledige verdoving) maar niet geïntubeerd bent. Bijgevolg is er ook geen enkel risico qua anesthesie. De ingreep zelf duurt ongeveer 1u en daarna blijft u nog ongeveer een uur rusten op de kamer. Na 2 uur kan u de plastische chirurgie Gent verlaten.

NABEHANDELING GYNAECOMASTIE

Bij ontslag worden u pijnstillers (paracetamol) meegeven. Na uitgebreide resecties wordt meestal een drain geplaatst voor 24u om overtollig vocht en bloed te verwijderen. Het dragen van een borstband gedurende 2 weken postoperatief is aangewezen teneinde het ontzwellen te bevorderen. Ook ijsapplicaties zijn gedurende enkele dagen aangewezen. Een controle raadpleging is voorzien 2 weken en 3 maanden na de gynaecomastie.